تعویض فیلتر کابین

 در فیلتر کابین

تعویض فیلتر کابین

فیلتر هوای کابین

فیلتر هوای کابین همانطور که از اسمش مشخص است وظیفه تصفیه هوای ورودی به کابین را بر عهده دارد .
هوای مورد نیاز کابین معمولا در هنگامی که شیشه های ماشین بسته است از دریچه های هوا وارد کابین میشود.
این هوای ورودی ممکن است بصورت عادی یا در حین کارکرد سیستم های تهویه نظیر بخاری و کولر به کابین خودرو راه پیدا کنداز این رو محل قرار گیری این قطعه باید پس از فن خودرو باشد تا بتواند هوای ورودی را بطور کامل تصفیه و پاک سازی کند

تعویض فیلتر کابین

معمولا تعویض فیلتر کابین بسیار  آسان است و نیازی به ابزار های خاصی ندارد.
در ابتدا محل فیلتر را پیدامیکنیم و سپس بست های ان را باز میکنیم قابل ذکر است
در خودروهای امروزی درب محفظه فیلتر کابین با یک یا چندین بست پلاستیکی در جای خود محکم شده است
تا توسط دست براحتی باز شوند لذا از پیچ و یا مهره خبری نیست.
پس از باز کردن درب ،فیلتر را از جای خود خارج میکنیم و بهتر است که
این محفظه را توسط جارو برقی الودگی های ان را از بین ببریم تا کارایی و عمر فیلتر کابین افزایش یابد .
در نهایت هم فیلتر جدید را جایگزین کرده و درب محفظه را در جای خود قرار میدهیم.

عمر فیلتر کابین

فیلتر های کاغذی مانند فیلتر کابین معمولا سفید هستند که تمیز بودن سیستم فیلتراسیون را نشان میدهد
اما پس از مدتی با جذب ذرات معلق در هوا رنگ آنها رو به کدری و تیره شدن میرود و در نهایت به رنگ خاکستری مایل به سیاه تبدیل می شود
از همین رو برای اینکه بفهمیم چه زمانی  فیلتر کابین به پایان عمر خود رسیده است ،
باید این قطعه را مورد بازبینی قرار بدهیم و اگر رنگ آن خیلی تغییر کرده بود زمان تعویضش فرار رسیده است.
اما اگر وقت کافی برای بازدید فیلتر کابین ندارید به میزان باد خروجی که از  دریچه های هوا بیرون میاید دقت کنید
.اگر که دبی هوای ورودی به کابین  کاهش یافته یا فن خودرو قدرت کافی ندارد نشانه هایی از کثیف شدن فیلتر هوا و گرفتگی منافذ آن میباشد.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

فیلتر سرکان