گروه صنعتی مدیران فیلتر

اولین تولیدکننده فیلترهای نمدی

با بیش از یک دهه سابقه

تولیدکننده سه نوع مختلف در فیلتر

فیلتر کابین
فیلتر کابین

مزایای تعویض فیلتر کابین

  • افزایش بهره‌وری سوخت
  • کاهش انتشار دود
  • افزایش طول عمر موتور
  • صرفه‌جویی در زمان و هزینه
  • ایجاد فضایی سالم برای زیست

مشخصات فیلتر های کابین

  • کاغذ فیلتر
  • ساخت و تولید
  • محافظت از خودرو و سرنشینان
  • تعویض فیلتر روغن و کابین و ..
  • ایجاد فضایی سالم برای زیست
فیلتر کابین