فیلتر اتاق

 در فیلتر کابین

فیلتر اتاق ، فیلتر کابین یا فیلتر کولر، فیلتری است برای تصفیه ی هوایی که از کاپوت وارد اتاق خودرو می شود.
این فیلتر وظیفه تصفیه گرد و غبار و ریز گردها را قبل از ورود به اتاق ماشین بر عهده دارد،
فیلتر کابین مستقیماً با سلامت راننده و سرنشینان در تماس می باشد.
این یعنی اینکه تعویض آن لزومی بیشتر از حفظ و نگهداری ماشین دارد،
فرض کنید فیلتر روغن را به موقع تعویض نکنید، نهایتاً موتور ماشینتان خراب و ساقط می شود،
اما بی توجهی به تعویض به موقع فیلتر کابین می تواند سلامت خودتان و عزیزانتان را تحت الشعاع قرار دهد.

"<yoastmark

اگر عمر فیلتر کابین به سر رسیده باشد و این فیلتر آلودگی به خود گرفته باشد،
ممکن است اجازه ی عبور ریز گردها و آلودگی ها را به محیط درون اتاق اتومبیل دهد،
با استشمام این آلودگی ها وارد بدن می شوند و می توانند صدمات جبران ناپذیری به راننده و سرنشینان وارد کند.

زمان تعویض فیلتر کابیندر شهرها و جاهای مختلف متفاوت می باشد.
در شهرهای بزرگ که آلودگی هوا زیاد می باشد، توصیه می شود حداکثر هر 6 ماه یکبار فیلتر اتاق را تعویض کنید،
هم چنینی در مناطق کویری که گرد و خاک بیشتر است 6 ماه عمر مناسبی برای فیلتر اتاق می باشد.

اما در مناطق خلوت و خوش آب و هوا که آلودگی کمتری وجود دارد،
عمر فیلترهای اتاق را می توان تا یکسال نیز تخمین زد.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

فیلتر کابین عمدهفیلتر کابین ال 90