فیلتر بنزین

 در Uncategorized

فیلتر بنزین

فیلتر بنزین در واقع تصفیه کننده بنزین ماشین از هر گونه آلودگی خارجی می باشد.
معمولا و به خصوص در ایران فرسودگی و کهنگی لوازم پمپ بنزین مانن مخزن و شلنگ و شیر باعث می شوند که عوامل خارجی مانند کثیفی ها، همراه بنزین وارد باک خودرو شوند.
علاوه بر این ، فرسودگی خود باک و شلنگ ها نیز می تواند باعث آلودگی بنزین مصرفی شود،
اگر بنزین آلوده به مواد خارجی باشد، ماشین به خوبی عمل احتراق انجام نمی دهد و به مرور موجب آسیب های مزمن برای اتومبیل خواهد شد.
فیلتر تصفیه بنزین یکی از فیلترهای مهم می باشد.

سیستم پاشش خودرو انژکتوری ، دارای خروجی پاشش بنزین حدوداً ۲ میلی متری می باشد،
بنابر این هر نوع آلودگی خارجی بیش از این سایز، ممکن است موجب گرفتگی انژکتورها و نهایتاً تضعیف سیستم احتراق ماشین می شود.
پس با توضیحات فوق به این نتیجه می رسیم که وظیفه اصلی فیلترهای بنزین تصفیه بنزین از هر چیزی جز بنزین می باشد.
این فیلتر کالایی مصرفی است که باید به صورت دوره ای تعویض گردد.

زمان تعویض فیلتر بنزین

فیلترهای بنزین در صورتی که نتوانند با کیفیت مناسب بنزین را تصفیه کنند باید تعویض شوند.
طول عمر فیلتر سوخت رابطه ی مستقیم با نوع بنزین دارد؛
هر قدر بنزین مرغوب تر و فاقد آلاینده باشد، طول عمر فیلتر افزایش می یابد.
علاوه بر این طول عمر ماشین با عمر فیلتر رابطه ی عکس دارد،
چرا که با کهنه شدن و فرسوده شدن ماشین و قطعات آن، به مرور ممکن است قطعاتی وارد بنزین شود که نیاز به فیلتر دارند.

در آخر توصیه می شود که فیلتربنزین خودرو خود را حداقل سالی یک بار بازنگری کنید،
و در صورت نیاز آن را تعویض کنید، وجود فیلتر مناسب باعث طول عمر سیستم احتراق شما خواهد شد.
اما همانطور که برای تعویض فیلتر هوا فرمول خاصی وجود ندارد و بسته به آلودگی هوا دارد،
تعوض فیلترهای سوخت نیز بستگی به کیفیت بنزین مصرفی دارد.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

روغن فیلترفیلتر روغن