فیلتر روغن پراید

 در Uncategorized

فیلتر روغن

یکی از مهم ترین فیلتر ها برای حفظ سلامت موتور هر اتومبیلی فیلتر روغن می باشد.
وظیفه ی فیلتر روغن در اتومبیل، تصفیه روغن موتور از آلودگی ها و گرد و غبار می باشد.
اگر فیلتر هوا به خوبی کار نکند روغن آلوده وارد موتور می شود،
اصطکاک بالا می رود، پس به مرور اجزا و قسمت های مختلف موتور ساییده شده و از بین می روند.

تعویض فیلتر روغن

فیلتر روغن را بایستی در هر بار تعویض روغن، تعویض کنید.
بسیاری از مراکز تعویض روغن توضیه به تعویض یکبار در میان این فیلتر دارند که ما در این مقاله به شما می گوییم که اشتباه می باشد.

فیلتر روغن پراید

فیلتر روغن پراید

با تعویض روغن اگر فیلتر را تعویض نکنید ممکن است آلودگی های فیلتر بالا رود،
این امر باعث می شود تا روغن با فشار و میزان مناسبی از فیلتر عبور نکند،
موتور به میزان استاندارد چرب و خیس نمی شود، اصطکاک بالا رفته و موتور آسیب جدی خواهد دید.

فیلتر روغن پراید

در ماشینی مانند پراید که جزء خودروهای ضعیف بازار چه از لحاظ فنی و چه رفاهی به حساب می آید،
این امر حساسیت بیشتری پیدا می کند.
اگر پراید دارید حتماً قبل از 6000 کیلومتر برای تعویض روغن و هم چنین فیلتر روغن اقدام نمایید.
در غیر این صورت منتظر باشید تا پرایدتان یک خرج بزرگ برایتان بتراشد!!!

فیلتر روغن پراید

فیلتر روغن پراید

اگر در مراکز توزیع روغن موتور هستید یا مرکز تعویض روغن و مایل به خرید عمده انواع فیلتر ماشین هستید،
با ما تماس بگیرید.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

فیلتر بنزین پراید