فیلتر هوای سانگ یانگ

 در فیلتر خودرو

فیلتر هوای سانگ یانگ

فیلتر هوای سانگ یانگ مدیران فیلتر و فیلتر های هوا یکی از قطعات سیستم سوخت رسانی این نوع خودرو ها می باشد. این قطعه ی خودرو، هوایی را که توسط موتور برای احتراق و ایجاد کار مورد نیاز است را تصفیه نموده و ذرات ریز و ناخالصی های هوا را جذب خود می کند. و از ورود گرد و غبار به داخل موتور جلوگیری می کند.

چنان که از ورود ناخالصی های موجود به موتور جلوگیری نشود. این ذرات و ناخالصی ها در جداره های داخلی مسیر انتقال هوا به داخل موتور که عبارت است از:

منیفولد هوا، دریچه ی گاز، سوپاپ ها، اتاقک احتراق، سطح پیستون و حتی در بین رینگ های خودرو رسوب می کند. و پیامد هایی را به دنبال خود خواهد داشت. که می توان به خودسوزی و ایجاد پدیده ضربه اشاره کرد.

فیلتر هوای سانگ یانگ

فیلتر هوا سانگ یانگ

همگی این موارد موجب کاهش کارایی موتور می گردد. وقتی توان و عملکرد موتور کاهش می یابد. راننده لازم است تا پدال گاز را بیشتر فشار بدهد. که افزایش مصرف سوخت و استهلاک آن بیشتر قطعات موتور را به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق در موتور هایی که مجهز به استپر موتور می باشند.

رسوب کردن ذرات گرد و غبار و ناخالصی های موجود در هوا در عملکرد موتور پله ای خودرو اختلال ایجاد کرده است. و در موتور هایی که مجهز به موتور دریچه گاز خودرو می باشند. عملکرد آن ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. و نهایتا باعث می شود که دور موتور نوسان پیدا کند.

فیلتر هوا می بایست در هر سرویس دوره ای تعویض بشود. عدم تعویض کردن فیلتر هوا در هر سرویس دوره ای مطابق آنچه عنوان شد موجب رسوب ناخالصی ها در مسیر هوا به موتور خودرو می گردد. و افزایش مصرف سوخت و افزایش مصرف آلایندگی ها را در خودرو به دنبال خواهد داشت.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

فیلتر هوای پژوفیلتر هوای لکسوس