فیلتر کابین 206

 در فیلتر کابین

فیلتر 206

فیلتر کابین 206
یکی از متداول ترین خودروهای مورد استفاده در کشورمان پژو 206 می باشد،
این خودرو به نسبت بسیار کم هزینه می باشد و در صورت استفاده صحیح از آن و مراقبت، سال های سال برایتان اتومبیل خوبی خواهد ماند.
یکی از مهمترین نکاتی که در رابطه با نگهداری از خودرو باید مد نظر داشت،
تعوض بموقع فیلتر های مختلف خودرو می باشد.

به طور کلی اغلب ماشین ها حداقل سه فیلتر  ؛

  • فیلتر کابین
  • فیلتر روغن
  • فیلتر بنزین

را دارند.
هر یک از این فیلتر ها عمر معینی دارند و باید پس از آن زمان تعویض شوند.
تعویض به موقع فیلتر خودرو موجب سلامتی وسیله و هم چنین طول عمر قطعات خواهد شد.

فیلتر کابین 206

فیلتر کابین یا فیلتر اتاق یا فیلتر کولر همه و همه یک نوع فیلتر هستند،

فیلتر کابین 206

فیلتر کابین 206

این فیلتر در واقع واسط اتاق ماشین با کاپوت می باشد،
کارکرد موتور اتومبیل در آن دما با وجود آلودگی ها و هم چنین سوخت بنزین و گرم شدن ذرات گرد و غبار در درون کاپوت در صورت انتقال به اتاق خودرو می تواند باعث بروز و یا تشدید بیماری های ریوی خواهد شد.
زمان کارکرد فیلتر کابین 206 مرغوب در شهری مانند تهران 6 تا 8 ماه می باشد.

فیلتر روغن 206

فیلتر روغن هر ماشینی باید با هر بار تعویض روغن تعویض گردد،
البته بسیاری از مشتریان یک بار در میان این کار را انجام می دهند،

فیلتر روغن 206

فیلتر روغن 206

اما برای به دست آوردن بهترین نتیجه بایستی هر بار این تعویض را انجام داد.

فیلتر بنزین 206

عمر فیلتر بنزین 206 تقریباً با عمر لنت ترمز آن یکی است.
یعنی بایستی هر 15000 کیلومتر آن را تعویض کرد.

فیلتر بنزین کرج

فیلتر بنزین کرج

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

فیلتر هوافیلتر خودرو